Brankári
Veronika
Frantová
Obrancovia
Katarína
Pračková
Linda
Lacková
Gabriela
Kastlová
Nikola
Rajnicová
Alexandra
Hollá
Útočníci
Veronika
Rybárová
Katarína
Paxnerová
Merita
Mrvová
Záložníci
Michaela
Bláhová
Viktória
Gállová
Lucia
Vojkovičová
Sandra
Pribilová