Brankári
Veronika
Matúšková
Dominika
Rezeková
Obrancovia
Katarína
Pračková
Monika
Bytčánková
Sandra
Pribilová
Katarína
Májovská
Lucia
Čermáková
Linda
Lacková
Patrícia
Sandtnerová
Terézia
Kulová
Záložníci
Alexandra
Hollá
Martina
Šurnovská
Victoria
Kaláberová
Katarína
Niňajová
Patrícia
Lukačiková
Viktória
Ščasnárová
Útočníci
Martina
Švecová
Simona
Bačová
Rebecca Emília
Horvátová
Barbora
Pucherová
Juliana
Čahojová
Ivana
Pálenčíková
Natália
Adamecká
Sanja
Starčević
Rebeka
Bobocká
Dominika
Koleničková